0903 224 152 / 0904 742 898

Thiết Kế Và In Profile, Túi Giấy VNPCB


Profile công tu VNPCB

VNPCB – Một thương hiệu sản xuất bo mạch, con chip điện tử chất lượng cao, đối tác chiến lược của Lioa, Điện Quang, CaliHVT, Việt Nhật,… VNPCB – Nơi những con người cùng chung ước mơ, đam mê, và nhiệt huyết cống hiến, với khát vọng xây dựng nền công nghiệp phụ trợ Việt

VNPCB – Một thương hiệu sản xuất bo mạch, con chip điện tử chất lượng cao, đối tác chiến lược của Lioa, Điện Quang, CaliHVT, Việt Nhật,…
VNPCB – Nơi những con người cùng chung ước mơ, đam mê, và nhiệt huyết cống hiến, với khát vọng xây dựng nền công nghiệp phụ trợ Việt Nam lớn mạnh, chuyên nghiệp,…
Và Profile VNPCB – được thiết kế đơn giản và tinh tế, với hình tượng chính của bo mạch – cũng là hình tượng của logo – xuyên suốt 64 trang.

Profile công tu VNPCB

Trang bìa Profile VNPCB


Trang bìa Profile VNPCB
Thiết kế và in Profile VNPCB 2

Trang giới thiệu Profile VNPCB


In Profile VNPCB 2
In Profile VNPCB 3

In Profile VNPCB 3


In Profile VNPCB 3
In Profile VNPCB 4

In Profile VNPCB 4


In Profile VNPCB 4
In Profile VNPCB 5

In Profile VNPCB 5


In Profile VNPCB 5
In Profile VNPCB 6

In Profile VNPCB 6


In Profile VNPCB 6
In Profile VNPCB 7

In Profile VNPCB 7


In Profile VNPCB 7
In Profile VNPCB 8

In Profile VNPCB 8


In Profile VNPCB 8
In Profile VNPCB 9

In Profile VNPCB 9


In Profile VNPCB 9
In Profile VNPCB 10

In Profile VNPCB 10


In Profile VNPCB 10
In túi giấy VNPCB

In túi giấy VNPCB


In Túi Giấy VNPCB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>