0903 224 152 / 0904 742 898

In Thiệp Mời, Banner, Băng Rôn AgriBank


thiet-ke-bang-ron-su-kien-ngan-hang-agribank

Sự kiện tại AgriBank được chuẩn bị kỹ lưỡng từ thiết kế sân khấu tới các ẩn phẩm quảng cáo, thư mời, thẻ nhà báo, băng rôn,… nhằm mang tới một trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các đại biểu tham dự. Năm 2008 đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình phát triển

Sự kiện tại AgriBank được chuẩn bị kỹ lưỡng từ thiết kế sân khấu tới các ẩn phẩm quảng cáo, thư mời, thẻ nhà báo, băng rôn,… nhằm mang tới một trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các đại biểu tham dự.
thiet-ke-banner-su-kien-ngan-hang-agribank

thiet-ke-bang-ron-su-kien-ngan-hang

thiet-ke-buc-su-kien

thiet-ke-the-moi-su-kien

thiet-ke-thu-moi-su-kien
Năm 2008 đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình phát triển của AgriBank với việc nhận huân chương lao động của chính phủ, AgriBank ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa, trở thành một trong những ngân hàng uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>