0903 224 152 / 0904 742 898

In tem, tờ gấp, standee dịch vụ tìm đồ Consotior


thiet-ke-tem-dich-vu-tra-do-that-lac-consotior

Là một dịch vụ hoàn toàn mới mẻ và khác biệt trên thị trường, Consotior mong muốn sẽ tạo cho mình một đại dương xanh đánh vào lòng chắc ẩn của mỗi người. Với tem tìm đồ, người bắt được của rơi có thể dễ dàng tìm được chủ nhân thất sự của món đồ

Là một dịch vụ hoàn toàn mới mẻ và khác biệt trên thị trường, Consotior mong muốn sẽ tạo cho mình một đại dương xanh đánh vào lòng chắc ẩn của mỗi người.
Với tem tìm đồ, người bắt được của rơi có thể dễ dàng tìm được chủ nhân thất sự của món đồ chỉ với một tin nhắn.
thiet-ke-standey-dich-vu-consotior

thiet-ke-to-roi-dich-vu-tra-do-that-lac-consotior
Những ấn phẩm này bước đầu tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu, và hướng họ tới ý nghĩa cao đẹp trong định hướng xã hội của thương hiệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>