0903 224 152 / 0904 742 898

Posts Tagged: thi công backdrop sự kiện

Thi Công BackDrop Sự Kiện

Thi Công BackDrop Sự Kiện

Backdrop là một phần không thể thiếu trong tổ chức sự kiện của thương hiệu. Backdrop thường được thiết kế với logo thương hiệu cùng một vài thông tin đơn giản về sự kiện, sự kết hợp màu sắc, đường viền tạo nên một thiết kế hài hòa, mang tính thẩm mỹ cao, tạo ấn