0903 224 152 / 0904 742 898

Posts Tagged: người tiêu dùng đọc báo như thế nào

Thói quen đọc báo và Hạn chế của Print-ad

Thói quen đọc báo và Hạn chế của Print-ad

Người tiêu dùng thường đọc báo như thế nào? Họ có lật báo từ đầu đến cuối không? Có phải quảng cáo print-ad lúc nào cũng có cơ hội được thấy? Hạn chế của print-ad so với TV, Radio hay Outdoor là gì, và làm thế nào để vượt qua những hạn chế đó để