0903 224 152 / 0904 742 898

Posts Tagged: in poster lá tắm

In name card, in tiêu đề thư, in bao bì trà vối, in bao bì lá tắm Popy, in poster Thủy Anh

In name card, in tiêu đề thư, in bao bì trà vối, in bao bì lá tắm Popy, in poster Thủy Anh

Công ty Thương mại Thuỷ Anh (Thái Bình) phát triển thương hiệu mới – Lá tắm Poby cho bé. Yêu cầu thiết kế tên thương hiệu, bao bì, mẫu mã, nhận diện sản phẩm phù hợp với Logo cũng như định vị thương hiệu Thuỷ Anh truyền thống, hiện đại. Và Voi Tea với sự