0903 224 152 / 0904 742 898

Posts Tagged: in phong bì thư

In stationary Trung tâm kiểm định Quân Đội

In stationary Trung tâm kiểm định Quân Đội

Màu xanh và sao vàng là những biểu tượng của quân đội, sắc đỏ lại biểu thị tính kỹ thuật. Sự kết hợp màu sắc và typo nêu bật ngành nghề kiểm định quân đội. Hạng mục in: – In name card – In phong bì thư – In tiêu đề thư

In stationary, kẹp file, băng rôn giáo dục MAC

In stationary, kẹp file, băng rôn giáo dục MAC

MAC là hệ thống trường đào tạo tiếng Anh và kỹ năng mềm với phương pháp học tập theo chuẩn Canada. Các ấn phẩm Goldidea thực hiện: – In name card – In phong bì thư – In tiêu đề thư – In băng rôn – In kẹp tài liệu


In Stationary, kẹp file, tờ rơi Du Lịch Hà Thái

In Stationary, kẹp file, tờ rơi Du Lịch Hà Thái

Hà Thái Tours là một khách hàng lâu năm của Goldidea, đã thực hiện thiết kế Logo, và một số sản phẩm khác. Hà Thái Tours cũng thực hiện in ấn một số hạng mục như: – In name card – In phong bì thư – In tiêu đề thư – In Kẹp file (Folder)