0903 224 152 / 0904 742 898

Posts Tagged: công nghệ in 3d

Phát minh in ấn 3D với chi phí thấp

Phát minh in ấn 3D với chi phí thấp

In ấn 3 chiều đang là công nghệ nổi bật nhất hiện nay nhưng máy in còn có mức giá rất cao và chưa phổ biến đến người tiêu dùng phổ thông. Phát minh của ông Hugh Lyman đã mang đến thiết bị in ấn 3D gần gũi với người dùng giúp chúng ta có

Tìm hiểu công nghệ in 3D

Tìm hiểu công nghệ in 3D

Công nghệ in 3D hay công nghệ tạo mẫu nhanh là cách thức để thực hiện việc in 3D, hay cách thức để máy in 3D hoạt động. Ngày nay công nghệ in 3D phát triển rất đa dạng… Bạn hiểu thế nào là 3D? Cách nay khoảng 40 năm về trước, những ai lần