0903 224 152 / 0904 742 898

In stationary Trung tâm kiểm định Quân Đội


thiet-ke-lo-go-01-kiem-dinh-quan-doi

Màu xanh và sao vàng là những biểu tượng của quân đội, sắc đỏ lại biểu thị tính kỹ thuật. Sự kết hợp màu sắc và typo nêu bật ngành nghề kiểm định quân đội. Hạng mục in: – In name card – In phong bì thư – In tiêu đề thư

Màu xanh và sao vàng là những biểu tượng của quân đội, sắc đỏ lại biểu thị tính kỹ thuật. Sự kết hợp màu sắc và typo nêu bật ngành nghề kiểm định quân đội.
Hạng mục in:
- In name card
- In phong bì thư
- In tiêu đề thư
thiet-ke-name-card-phong-bi-kiem-dinh-quan-doi

thiet-ke-lo-go-01-kiem-dinh-quan-doi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>