0903 224 152 / 0904 742 898

In stationary, kẹp file, bìa báo cáo Avina IAFC


thiet-ke-bia-bao-cao-avina

Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA -IAFC (Công ty Kiểm toán AVINA – IAFC) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán 2012 đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của Avina với điểm nhấn về phát triển thương hiệu,

Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA -IAFC (Công ty Kiểm toán AVINA – IAFC) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán

2012 đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của Avina với điểm nhấn về phát triển thương hiệu, avina xây dựng lại logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho phù hợp.
Goldidea thực hiện thiết kế và in ấn các hạng mục văn phòng của Avina:
- In name card
- In phong bì thư
- In tiêu đề thư
- In kẹp file (kẹp tài liệu)
- In bìa báo cáo
thiet-ke-bia-bao-cao-avina

thiet-ke-kep-file-avina

thiet-ke-nam-card-phong-bi-tieu-de-thu-avina

thiet-ke-lo-go-avina-01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>