0903 224 152 / 0904 742 898

In stationary, in catalogue cửa nhựa Hoàng Lê


thiet-ke-catalog-hoang-le-window

Goldidea thiết kế bộ nhận diện Hoàng Lê Group từ logo tới Profile,… đồng bộ sắc màu thương hiệu với tiêu chí “Khung cửa hạnh phúc”. 2010 đánh dấu sự thay đổi thương hiệu Hoàng Lê Group sang 1 trang mới, từ thay đổi logo tới định vị thương hiệu. Name card, phong bì, tiêu

Goldidea thiết kế bộ nhận diện Hoàng Lê Group từ logo tới Profile,… đồng bộ sắc màu thương hiệu với tiêu chí “Khung cửa hạnh phúc”. 2010 đánh dấu sự thay đổi thương hiệu Hoàng Lê Group sang 1 trang mới, từ thay đổi logo tới định vị thương hiệu.
name-carrd-phong-bi-tieu-de-thu-hoang-le-window

thiet-ke-lo-go-cong-ty-hoang-le 02
Name card, phong bì, tiêu đề thư, và catalogue Hoàng Lê được in ấn với chất lượng tốt nhất, đảm bảo tính chuyên nghiệp của thương hiệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>