0903 224 152 / 0904 742 898

In stationary bất động sản Vĩnh Phú


thiet-ke-lo-go-01-bat-dong-san-vinh-phu

Xanh – cam là màu sắc đặc trưng cho bất động sản vĩnh Phú. Với hai sắc màu chính này, bộ stationary cũng được thiết kế kết hợp với biểu tượng của thương hiệu, tạo nên một hình ảnh thống nhất trong nhận diện thương hiệu:

Xanh – cam là màu sắc đặc trưng cho bất động sản vĩnh Phú.
Với hai sắc màu chính này, bộ stationary cũng được thiết kế kết hợp với biểu tượng của thương hiệu, tạo nên một hình ảnh thống nhất trong nhận diện thương hiệu:
thiet-ke-name-card-phong-bi-tieu-de-thu-bds-vinh-phu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>