0903 224 152 / 0904 742 898

In nhãn decal sản phẩm AGNewway


lo-go-AG newway

AGNewway – một thương hiệu mới trên thị trường nông sản Việt. Sau khi Goldidea thực hiện thiết kế logo và bao bì AGNewway, chúng tôi tiếp tục in nhãn decal cho các dòng sản phẩm khác nhau của AGNewway Với nhãn mới sắc nét, cùng hình ảnh sản phẩm hấp dẫn, AGNewway dần chinh

AGNewway – một thương hiệu mới trên thị trường nông sản Việt.
Sau khi Goldidea thực hiện thiết kế logo và bao bì AGNewway, chúng tôi tiếp tục in nhãn decal cho các dòng sản phẩm khác nhau của AGNewway
tui-hat-giong-AG newway
Với nhãn mới sắc nét, cùng hình ảnh sản phẩm hấp dẫn, AGNewway dần chinh phục mảng thị trường riêng của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>