0903 224 152 / 0904 742 898

In name card, phong bì, tiêu đề thư Tân Đại Việt


thiet-ke-tieu-de-thu-tan-dai-viet - Copy

Tân Đại Việt phân phối mặt hàng công nghiệp như: van, ốc, khớp nối, phụ kiện,… Bộ stationary của Tân Đại Việt được Goldidea thiết kế với màu sắc theo chuẩn logo thương hiệu, đi kèm với nó là hình ảnh logo được thiết kế chìm dễ dàng nhận biết với khách hàng Mỗi ấn

Tân Đại Việt phân phối mặt hàng công nghiệp như: van, ốc, khớp nối, phụ kiện,…
Bộ stationary của Tân Đại Việt được Goldidea thiết kế với màu sắc theo chuẩn logo thương hiệu, đi kèm với nó là hình ảnh logo được thiết kế chìm dễ dàng nhận biết với khách hàng
thiet-ke-lo-go-01-tan-dai-viet - Copy

thiet-ke-name-card-tan-dai-viet - Copy

thiet-ke-phong-bi-tan-dai-viet
Mỗi ấn phẩm thể hiện một phần tinh thần thương hiệu, và Tân Đại Việt cũng trở nên chuyên nghiệp hơn, thành công hơn với những ấn phẩm mới của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>