0903 224 152 / 0904 742 898

In name card, phong bì, tiêu đề thư PHI Holdings


logo-PHI-01

PHI Holdings là tập đoàn kinh doanh và phân phối nhiều sản phẩm, dịch vụ như: kho hàng, thực phẩm, bảo vệ, dịch vụ vệ sinh, vận chuyển tiền,… Một số thương hiệu con của PHI có thể dễ dàng bắt gặp trên thị trường như: Đại An security, Đại An Export & Import, M&M,

PHI Holdings là tập đoàn kinh doanh và phân phối nhiều sản phẩm, dịch vụ như: kho hàng, thực phẩm, bảo vệ, dịch vụ vệ sinh, vận chuyển tiền,…

Một số thương hiệu con của PHI có thể dễ dàng bắt gặp trên thị trường như: Đại An security, Đại An Export & Import, M&M, Đại An facility, Đại An food & drink,…

Hạng mục in:
- In name card
- In phong bì thư
- In tiêu đề thư

namecard-phongbi-tieudethu-PHI-01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>