0903 224 152 / 0904 742 898

In name card, phong bì, tiêu đề thư, giấy chỉ định xét nghiệm bệnh viện Medlatec


thiet-ke-logo-benh-vien-medlatec

Medlatec được thành lập năm 2007, trở thành chuyên khoa xét nghiệm uy tín trên cả nước. Năm 2010, với việc thành lập bênh viện, Medlatec quyết định thay đổi hoàn toàn nhận diện thương hiệu. Hạng mục in: – In name card – In phong bì thư – In tiêu đề thư – In

Medlatec được thành lập năm 2007, trở thành chuyên khoa xét nghiệm uy tín trên cả nước. Năm 2010, với việc thành lập bênh viện, Medlatec quyết định thay đổi hoàn toàn nhận diện thương hiệu.
Hạng mục in:
- In name card
- In phong bì thư
- In tiêu đề thư
- In giấy chỉ định xét nghiệm

thiet ke Name card benh vienthiet ke Phong bi nho

thiet ke phong-bi-tothiet-ke-mau-giay-xet-nghiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>