0903 224 152 / 0904 742 898

In name card, phong bì thư, kẹp file, tờ rơi, túi giấy du lịch Hoàng Nguyên


in kẹp file hoang nguyen

Hoàng Nguyên travel với 2 sắc màu chính: Đỏ gụ và xanh lá mô tả một Đông Nam Á mới mẻ, trẻ trung, nhưng vẫn luôn lưu giữ phần truyền thống nồng ấm kỳ bí. Các ấn phẩm thiết kế và in: – In name card – In phong bì thư – In kẹp file

Hoàng Nguyên travel với 2 sắc màu chính: Đỏ gụ và xanh lá mô tả một Đông Nam Á mới mẻ, trẻ trung, nhưng vẫn luôn lưu giữ phần truyền thống nồng ấm kỳ bí.
Các ấn phẩm thiết kế và in:
- In name card
- In phong bì thư
- In kẹp file (kẹp tài liệu)
- In tờ rơi
- In túi giấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>