0903 224 152 / 0904 742 898

In name card, băng rôn chè Đức Xuyên


thiet-ke-thuong-hieu-che-duc-xuyen

Những ngọn đồi chè xanh non nâng niu búp chè Đức Xuyên! Chỉ 2 đường cắt nhẹ nhàng đã tạo lên 2 ngọn đồi chè xa vút tầm mắt. Màu xanh lục – màu của tự nhiên, màu của sự phát triển, nuôi dưỡng. Màu xanh non – màu của ngọn chè mới hé nở.

Những ngọn đồi chè xanh non nâng niu búp chè Đức Xuyên!

Chỉ 2 đường cắt nhẹ nhàng đã tạo lên 2 ngọn đồi chè xa vút tầm mắt. Màu xanh lục – màu của tự nhiên, màu của sự phát triển, nuôi dưỡng. Màu xanh non – màu của ngọn chè mới hé nở.

Hạng mục in:
- In name card
- In băng rôn chè Đức Xuyên

thiet-ke-logo-che-duc-xuyen-01

thiet-ke-name-card-che-duc-xuyen

thiet-ke-bien-quang-cao-che-duc-xuyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>