0903 224 152 / 0904 742 898

In Lịch tết, tờ gấp Hạ Long Glass


thiet-ke-catalog-ha-lon-glass-01

Lịch tết Hạ Long Glass được thiết kế và in ấn năm 2010 với hình ảnh và màu sắc gắn liền với hệ thông thương hiệu

Lịch tết Hạ Long Glass được thiết kế và in ấn năm 2010 với hình ảnh và màu sắc gắn liền với hệ thông thương hiệu
thiet-ke-catalog-ha-lon-glass-01

thiet-ke-lich-tet-halonglass

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>