0903 224 152 / 0904 742 898

In đẹp trong Word Office


In đẹp trong word office

In ấn hình ảnh là một chức năng quan trọng trong Microsoft Word, kỹ thuật in ấn hình ảnh này giúp ích rất nhiều cho những người làm văn phòng khi có thể thực hiện in một cách thuận tiện: In nhiều trang word trong một tờ giấy và In những nội dung ghi chú

In ấn hình ảnh là một chức năng quan trọng trong Microsoft Word, kỹ thuật in ấn hình ảnh này giúp ích rất nhiều cho những người làm văn phòng khi có thể thực hiện in một cách thuận tiện: In nhiều trang word trong một tờ giấy và In những nội dung ghi chú trong excel, các thủ thuật bao gồm các thao tác đơn giản nhưng hiệu quả. Chúng tôi xin giới thiệu kỹ năng này, giúp bạn ứng dụng thuận tiện trong công việc.

1. In nhiều trang Word trong một tờ giấy

Với những tài liệu chỉ cần in ấn để xem thử, ở chế độ xem trước bạn khó mà quản lý hết những sai sót hay cần gộp nhiều thông tin vào một trang giấy, khổ giấy của máy in lớn hơn khổ A4… Bạn có thể tiết kiệm bằng cách in nhiều trang cùng chung một tờ giấy. Cách làm như sau:
- Sau khi nhấp lệnh in (Ctrl + P), trong hộp thoại Print, bạn nhấp vào danh sách trong Pages per sheet rồi chọn số trang cần in. Ở đây bạn có thể chọn từ 2 đến 16 trang và chọn các thiết lập khác và tiến hành in.
In ấn đẹp trong Office

2. In những nội dung ghi chú trong Excel

Để chú thích cho nội dung bảng tính thì người lập đã tạo các chú thích. Khi in ấn, theo mặc định thì các chú thích này sẽ không hiển thị trong trang in. Nếu cần diễn giải cho rõ ràng có thể cho phép in các chú thích như sau:
- Tại những vị trí có chú thích cần in bạn nhấp chuột phải, chọn Show/ Hide Comment. Bạn thực hiện chỉnh sửa kích thước sao cho các chú thích không che mất nội dung khác.
- Sau đó bạn vào Page Setup và chọn thẻ Sheet rồi nhấp vào danh sách trong Comments. Ở đây có hai lựa chọn At end of sheet (in riêng ở cuối trang) và As displayed on sheet (in ngay tại vị trí của chú thích trong bảng tính). Nếu chọn in ở cuối trang thì ở bước trên bạn không cần phải chỉnh sửa lại chú thích nữa.

Hoàn tất các thủ thuật, bạn làm các lựa chọn khác rồi tiến hành in ấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>