0903 224 152 / 0904 742 898

In Catalogue Vikomed


Thiet-ke-catalogue-vikomed-01

Vikomed được thành lập năm 2007 và nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu phân phối trang thiết bị y tế lớn trên toàn quốc. Với định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu xuất khẩu thiết bị y tế tại Việt Nam, Vikomed không ngừng nỗ lực cải thiện

Vikomed được thành lập năm 2007 và nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu phân phối trang thiết bị y tế lớn trên toàn quốc.
Với định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu xuất khẩu thiết bị y tế tại Việt Nam, Vikomed không ngừng nỗ lực cải thiện dây truyền sản xuất, năng lực sáng tạo, và kỹ thuật sản xuất để đạt tới khát vọng của thương hiệu.
Goldidea thực hiện thiết kế & in catalogue Vikomed đầu năm 2014
Thiet-ke-catalogue-vikomed-02

Thiet-ke-catalogue-vikomed-03

Thiet-ke-catalogue-vikomed-04

in catalogue

in catalogue

Thiet-ke-catalogue-vikomed-06

Thiet-ke-catalogue-vikomed-07

Thiet-ke-catalogue-vikomed-08

Thiet-ke-catalogue-vikomed-09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>