0903 224 152 / 0904 742 898

In catalogue KTE


thiet-ke-profile-KTE-01

Công ty Korea Tech Eng (KTE) xây dựng Catalogue cho hệ thống thông gió Jetfan để giới thiệu tới khách hàng những ưu điểm nổi bật, khả năng thông gió, lọc không khí và tiết kiệm của Jetfan so với các hệ thống thông gió khác.

Công ty Korea Tech Eng (KTE) xây dựng Catalogue cho hệ thống thông gió Jetfan để giới thiệu tới khách hàng những ưu điểm nổi bật, khả năng thông gió, lọc không khí và tiết kiệm của Jetfan so với các hệ thống thông gió khác.

thiet-ke-profile-KTE-02

thiet-ke-profile-KTE-03

thiet-ke-profile-KTE-04

thiet-ke-profile-KTE-05

thiet-ke-profile-KTE-06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>