0903 224 152 / 0904 742 898

In Catalogue, brochure, kẹp file, banner Hùng Vương


thiet-ke-thuong-hieu-cong-ty-hung-vuong

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hùng Vương thành lập năm 1996, bắt đầu đi vào hoạt động trong lĩnh vực du lịch lữ hành và cung cấp các dịch vụ liên quan tới du lịch, triển lãm, hội nghị, hội thảo với thương hiệu Hà Nội Redtours; tiếp đó mở rộng sang lĩnh vực

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hùng Vương thành lập năm 1996, bắt đầu đi vào hoạt động trong lĩnh vực du lịch lữ hành và cung cấp các dịch vụ liên quan tới du lịch, triển lãm, hội nghị, hội thảo với thương hiệu Hà Nội Redtours; tiếp đó mở rộng sang lĩnh vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản du lịch sinh thái với thương hiệu Flamingo.

Năm 2008 Goldidea thực hiện thiết kế & in banner lễ tổng kết .

Năm 2011: Thiết kế & in Profile Hà Nội Redtours, Catalogue Hanoi redtours du lịch Đông Nam Á, Brochure du lịch Hàn Quốc.
thiet-ke-profile-du-lich-ha-noi-redtours

thiet-ke-kep-file-du-lich

thiet-ke-banner-le-tong-ket

Thiet-ke-brochure-du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>