0903 224 152 / 0904 742 898

In Catalogue, Brochure, bao bì, tờ gấp Lino


in vỏ hộp, bao bì

Công ty Cổ phần Công nghệ sạch Lino phát triển sản phẩm mới máy Ozone, và thực hiện đồng thời chương trình quảng bá thương hiệu, sản phẩm. Hạng mục in: – In catalogue – In brochure – In tờ gấp – In vỏ hộp Ozone

Công ty Cổ phần Công nghệ sạch Lino phát triển sản phẩm mới máy Ozone, và thực hiện đồng thời chương trình quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

Hạng mục in:
- In catalogue
- In brochure
- In tờ gấp
- In vỏ hộp Ozone

catalog-lino-01

thiet-ke-to-gap-lino

catalog-lino-02

in vỏ hộp máy Lin8pronew

in vỏ hộp máy Lin8pronew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>