0903 224 152 / 0904 742 898

In bộ stationary, tem, phiếu bảo hành Phương Uyên Mobile


in phiếu bảo hành

Phương Uyên Mobile là một thương hiệu phân phối điện thoại lâu năm trên thị trường. Việc thay đổi nhận diện thương hiệu lần này được sự nhất trí cao của lãnh đạo công ty. Sau nhiều lần thảo luận, và chia sẻ, Logo Phương Uyên Mobile đã có được sự nhất trí của cả

Phương Uyên Mobile là một thương hiệu phân phối điện thoại lâu năm trên thị trường. Việc thay đổi nhận diện thương hiệu lần này được sự nhất trí cao của lãnh đạo công ty. Sau nhiều lần thảo luận, và chia sẻ, Logo Phương Uyên Mobile đã có được sự nhất trí của cả lãnh đạo và nhân viên công ty, cùng với đó là thiết kế đồng bộ Stationary, và tem bảo hành sản phẩm
thiet-ke-name-card-pu mobile

thiet-ke-phong-bi-tieu-de-thu-pu mobile

thiet-ke-logo-phuong-uyen-mobile

in phiếu bảo hành

in phiếu bảo hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>