0903 224 152 / 0904 742 898

In bộ stationary, bao bì mật ong Đoàn Kết


mat-ong-doan-ket

Tổ hợp tác Mật Ong Đoàn Kết phát triển thương hiệu mật ong Đoàn kết với khẩu hiệu “hương ngàn đất tổ”, mang mật ong nguyên chất tới tay người tiêu dùng. Sau quá trình thiết kế với một logo đơn giản, mà ấn tượng, Mật Ong Đoàn Kết tiến hành in ấn các ấn

Tổ hợp tác Mật Ong Đoàn Kết phát triển thương hiệu mật ong Đoàn kết với khẩu hiệu “hương ngàn đất tổ”, mang mật ong nguyên chất tới tay người tiêu dùng.

Sau quá trình thiết kế với một logo đơn giản, mà ấn tượng, Mật Ong Đoàn Kết tiến hành in ấn các ấn phẩm tối quan trong cho thương hiệu của mình như:
- In name card
- In phong bì thư
- In tiêu đề thư
- In bao bì thùng giấy
thiet-ke-bao-bi-mat-ong-doan-ket

thiet-ke-phong bi-mat-ong-doan-ket

thiet-ke-tieu-de-thu-mat-ong-doan-ket

thiet-ke-name-card-mat-ong-doan-ket

thiet-ke-lo-go-mat-ong-doan-ket-01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>