0903 224 152 / 0904 742 898

Archive for February, 2015

In 4 màu: Thứ tự in chồng màu

In 4 màu: Thứ tự in chồng màu

Chất lượng in luôn luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu, chất lượng in phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau từ khâu chế bản cho đến in và thành phẩm. Một trong những vất đề đó là thứ tự in chồng màu trong in 4 màu. Chúng tôi đăng tải

Không để sai sót về chủ quyền ấn phẩm

Không để sai sót về chủ quyền ấn phẩm

Tại Hội nghị Triển khai công tác xuất bản, phát hành năm 2013 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, ông Nguyễn An Tiêm cho rằng cần tiếp tục tăng cường bản lĩnh chính trị với những người làm công tác xuất bản. Ông Nguyễn An Tiêm nhấn mạnh cần nâng cao trách nhiệm